Τι είναι οι βιταμίνες;

Οι βιταμίνες είναι φυσικές ουσίες, οργανικές ενώσεις, που χρειάζεται ο οργανισμός σε πολύ μικρές ποσότητες για τη φυσιολογική λειτουργία του.