Ωμέγα 3: Ιδιότητες κατά του καπνίσματος

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα ίσως μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα. Στη μελέτη, η οποία είχε ιδιαίτερα «αυστηρό» σχεδιασμό, συμμετείχαν 48 χρόνιοι καπνιστές ηλικίας 18-45 ετών που κάπνιζαν τουλάχιστον 10 τσιγάρα ημέρα κατά τον τελευταίο χρόνο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μια ομάδα έλαβε ένα συμπλήρωμα ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, και η δεύτερη ομάδα ένα εικονικό φάρμακο. Κανείς από τους συμμετέχοντες δε γνώριζε αν λάμβανε τα ωμέγα 3 ή το «ψευδοφάρμακο», ενώ τους ζητήθηκε να λαμβάνουν πέντε κάψουλες την ημέρα επί ένα μήνα, χωρίς να τους δοθεί κάποια οδηγία σε ότι αφορά τις συνήθειες καπνίσματος. Στο τέλος της μελέτης, φάνηκε πως η ομάδα που είχε λάβει το συμπλήρωμα ωμέγα 3 λιπαρών είχε μειώσει τον αριθμό των τσιγάρων που κάπνιζε κατά δύο την ημέρα, παρόλο που δεν τους είχε ζητηθεί να αλλάξουν τις συνήθειες καπνίσματος κατά τη διάρκεια της μελέτης. Επίσης η λαχτάρα για νικοτίνη ήταν μικρότερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Μετά από άλλες 30 μέρες κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες δεν έλαβαν κανένα συμπλήρωμα, η λαχτάρα για νικοτίνη αυξήθηκε λίγο στην ομάδα παρέμβασης (ενώ έμεινε σταθερά υψηλότερη στην ομάδα ελέγχου), ωστόσο και πάλι ήταν χαμηλότερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Τα ενθαρρυντικά αυτά ευρήματα αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω από νέες μεγαλύτερες μελέτες που θα προσπαθήσουν μεταξύ άλλων να αναζητήσουν και τους μηχανισμούς πίσω από τις παραπάνω θετικές δράσεις των ωμέγα 3 στις συνήθειες του καπνίσματος.

 

Μαρία Κολοτούρου

Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc